top of page
16398424_v796-nunny-02_edited.jpg

לפרטים נוספים ולשאלות 

חוסן ובריאות הנפש

חוסן ובריאות הנפש

פתוח להגשה עד:

ההגשה נסגרה

ההגשה נסגרה

אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

פיזיותרפיה מרחוק

פיזיותרפיה מרחוק

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

טיפול בפסולת

טיפול בפסולת

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

סופר פוד ללוחמים ולוחמות

סופר פוד ללוחמים ולוחמות

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

ניהול מלאים חכם

ניהול מלאים חכם

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

האתגרים

פרסום קול קורא למועמדים

פתוח להגשת הצעות 3 שבועות

בחינת ההגשות

שבוע

הודעה לחברות המתקדמות לשלב הראיונות

פגישות עם החברות הרלוונטיות

עד שבועיים

קבלת החלטה על התקדמות לפיילוט

תכנון ובניית פיילוט משותף

עד חודשיים

הוצאה לפועל של פיילוט

חודשיים עד חצי שנה בהתאם למבנה הפיילוט

קבלת החלטה על הטמעה מלאה בהתאם לתוצאות הפיילוט

מבנה התוכנית

מי יכול להגיש פתרון טכנולוגי לאתגרים?

סטארטאפים ישראלים

עם מוצר עובד או טכנולוגיה פעילה

ועם נכונות לבצע התאמות

טכנולוגיות ישראליות לצה״ל

תוכנית Innotal היא תוכנית החדשנות של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל, מפא"ת והמכון הישראלי לחדשנות. מטרת התוכנית היא לאתר טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך ולהטמיע אותן בצה"ל, באמצעות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, שאמון על תחומי הרפואה, המזון, הרכב, הבינוי, האנרגיה, הלוגיסטיקה, התחמושת ועוד. זאת במטרה לשדרג את המערכות הצה״ליות ולשפר את איכות השירות של חיילי וחיילות צה"ל.

במסגרת התוכנית נפרסם כאן אתגרים מעולמות התוכן בהם עוסק אט"ל, ונזמין חברות טכנולוגיה ישראליות להציע פתרונות בהתאם לדרישות האתגר. Innotal תוציא לפועל פיילוטים בתוך צה"ל, במימון ראשוני של 200 אלף ש״ח לכל פיילוט. פיילוטים שיוגדרו כמוצלחים יתקדמו להטמעה מלאה. בעוד שה-ip של החברות שמור אצלן. 

16398424_v796-nunny-02_edited.jpg

האתגרים

פרסום קול קורא למועמדים

פתוח להגשת הצעות 3 שבועות

בחינת ההגשות

שבוע

הודעה לחברות המתקדמות לשלב הראיונות

פגישות עם החברות הרלוונטיות

עד שבועיים

קבלת החלטה על התקדמות לפיילוט

תכנון ובניית פיילוט משותף

עד חודשיים

הוצאה לפועל של פיילוט

חודשיים עד חצי שנה בהתאם למבנה הפיילוט

קבלת החלטה על הטמעה מלאה בהתאם לתוצאות הפיילוט

מבנה התוכנית

מי יכול להגיש פתרון טכנולוגי לאתגרים?

סטארטאפים ישראלים

עם מוצר עובד או טכנולוגיה פעילה

ועם נכונות לבצע התאמות

טכנולוגיות ישראליות לצה״ל

תוכנית Innotal היא תוכנית החדשנות של אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה של צה"ל, מפא"ת והמכון הישראלי לחדשנות. מטרת התוכנית היא לאתר טכנולוגיות ישראליות פורצות דרך ולהטמיע אותן בצה"ל, באמצעות אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, שאמון על תחומי הרפואה, המזון, הרכב, הבינוי, האנרגיה, הלוגיסטיקה, התחמושת ועוד. זאת במטרה לשדרג את המערכות הצה״ליות ולשפר את איכות השירות של חיילי וחיילות צה"ל.

במסגרת התוכנית נפרסם כאן אתגרים מעולמות התוכן בהם עוסק אט"ל, ונזמין חברות טכנולוגיה ישראליות להציע פתרונות בהתאם לדרישות האתגר. Innotal תוציא לפועל פיילוטים בתוך צה"ל, במימון ראשוני של 200 אלף ש״ח לכל פיילוט. פיילוטים שיוגדרו כמוצלחים יתקדמו להטמעה מלאה. במסגרת התוכנית ה-ip של החברות ישאר שמור אצלן. 

חוסן ובריאות הנפש

חוסן ובריאות הנפש

פתוח להגשה עד:

ההגשה נסגרה

ההגשה נסגרה

אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

פיזיותרפיה מרחוק

פיזיותרפיה מרחוק

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

טיפול בפסולת

טיפול בפסולת

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

סופר פוד ללוחמים ולוחמות

סופר פוד ללוחמים ולוחמות

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

ניהול מלאים חכם

ניהול מלאים חכם

פתוח להגשה עד:

10.6.2024

לפרטים נוספים ולשאלות 

bottom of page