top of page
16398424_v796-nunny-02_edited.jpg
אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

אבחון ופענוח רפואי מבוסס בינה מלאכותית

10.6.2024

תאריך סגירת הגשות:

רקע: 

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, חיל הרפואה ומפא״ת מחפשים מענה לפיתוח והטמעה של טכנולוגיה מבוססת בינה מלאכותית לצורך סיוע באבחון והערכה לגורמי רפואה קו ראשון, בשני מקרים עיקריים:


1.  תמיכה בפענוח אולטרסאונד בנקודת הפציעה לפגיעות טראומתיות בשדה הקרב


רקע:

ביצוע של בדיקת אולטרסאונד ופענוח נכון של ההדמיה המתקבלת, דורשים ניסיון ומיומנות גבוהה של מבצע הבדיקה. אנו מעוניינים לחזק את יכולותיה של רפואת דרג השדה בביצוע ובפענוח אולטרסאונד, ובכך להגביר את יעילות השימוש בבדיקה, בעת פגיעות טראומה בשדה הקרב. לפיכך, עולה הצורך באיתור והטמעה של טכנולוגיה שתשמש כלי עזר בידי המטפל בשטח, לתפעול מדויק ויעיל של המכשיר ולפענוח ההדמיה המתקבלת בביצוע הבדיקה.


עקרונות הפתרון:

 • זיהוי וניתוח תמונות: שילוב אלגוריתמים מתקדמים לניתוח תמונות דיגיטליות של הדמיית אולטרסאונד, מה שיאפשר זיהוי מדויק של תסמינים.

 • אבחון רפואי ממוחשב: שימוש במאגר תמונות ומידע רפואי להצעת האבחנות הסבירות ביותר.

 • המלצות לטיפול: מתן המלצות טיפול מפורטות בהתאם לאבחון.

 • פשטות שימוש: ממשק משתמש ידידותי וזמינות האפליקציה בכל מכשיר נייד/טאבלט כדי להבטיח נגישות מלאה בכל זמן ומקום


דגשים:

 • פיתוח טכנולוגיית תוכנה, ללא מרכיבי חומרה נוספים על-גבי מכשיר האולטרסאונד הקיים ו/או הטאבלט הנלווה

 • עדיפות לתוכנה שתותקן on prem ללא צורך בתקשורת עם רכיבים אחרים. עם זאת, לא ישללו על הסף טכנולוגיות שיעשו שימוש בטכנולוגיית ענן לצורך פענוח ההדמיה מרחוק

 • יכולת ממשק לPOCUS (Point of Care Ultrasound) מסוג Lumify ו- Butterfly

 • פיתוח מודל של פענוח לפציעות טראומתיות עבור האינדיקציות הבאות או חלקן: סיוע בהשגת גישה וסקולרית, הערכת קיום נוזל בטני או פריקרדיאלי, הערכת קיום המוטורקס ופנאומטורוקס, המצאות נוזל בין קרומי הפלאורה, סיוע בזיהוי מיקום ממברנה קריקו-תירואידית כאשר האנטומיה קשה, הדגמת מיקום טובוס הערכת Preload, הערכת אישונים כאשר לא ניתן לפתוח את העפעפיים, והערכת בצקת בעצב הראייה כביטוי ללחץ תוך-גולגולתי מוגבר.


2.  תמיכה בזיהוי בעיות עור שכיחות עבור רופאים ראשוניים


הרפואה הראשונית בצה"ל עוסקת במנעד רחב של נגעי עור, במטרה לאבחן ולטפל בהם במעמד הרפואה הראשונית או בהפניית המשך, לרפואת עור מומחית. אנו מבקשים לאתר כלי טכנולוגי שיסייע למערך הרפואה הראשוני בפיענוח ראשוני של אותם נגעים.


מטרה: 

זיהוי ובחינת אפליקציית AI ברפואת עור, במענה למאפייני המרפאה צבאית, שתסייע לרופאים ראשוניים בצה"ל באבחון וניהול של בעיות עור שכיחות. האפליקציה תספק פתרון טכנולוגי שנועד לשפר את יעילות הטיפול בתחום רפואת העור המוענק על ידי הרופאים הראשונים וכן את איכות וחווית השירות של המטופל.


עקרונות הפתרון:

 • זיהוי וניתוח תמונות: שילוב אלגוריתמים מתקדמים לניתוח תמונות דיגיטליות של מקרי עור שונים, מה שיאפשר זיהוי מדויק של תסמינים.

 • אבחון רפואי ממוחשב: שימוש במאגר תמונות ומידע רפואי להצעת האבחנות הסבירות ביותר.

 • המלצות לטיפול: מתן המלצות טיפול מפורטות בהתאם לאבחון.

 • פשטות שימוש: ממשק משתמש ידידותי וזמינות האפליקציה בכל מכשיר נייד/טאבלט כדי להבטיח נגישות מלאה בכל זמן ומקום

דגשים:

 • שאלון רפואי מותאם: אופציה לשילוב שאלון רפואי המותאם לצרכי צה"ל, להנחיית התהליך האבחוני

 • יכולת סינון הפניות: יצירת קטגוריות ע"י צה"ל למצבים רפואיים הניתנים לאבחון על האפליקציה וכאלה שלא ודורשים הפניה לרופא עור לרבות דחיפות הפנייה

 • בקרת מומחה (אדמינסטרטור): אפשרות למנהלים עם הרשאות המתאימות לאחזר  לצפות, להוריד ולנהל את המקרה עם השאלון והתמונות

 • יתרון – דו"חות ניהוליים על שימוש במערכת (כמות משתמשים, אבחנות שכיחות ועוד)


הגישו מועמדות לפיילוט במימון בגובה 200 אש"ח

bottom of page