top of page
16398424_v796-nunny-02_edited.jpg
ניהול מלאים חכם

ניהול מלאים חכם

10.6.2024

תאריך סגירת הגשות:

רקע

אט"ל מחפש טכנולוגיה שתספור ותעקוב אחר מלאים שונים במחסנים. שיטות האחסנה הן מגוונות: מדפים, קופסאות, מחסני שטח ומחסנים בסיסיים, אחסון בקירור, וכו'. בנוסף, סוגי הפריטים מגוונים גם הם: ציוד אישי (בעיקר טקסטיל), ציוד לחימה ומיגון, ציוד מחנה (אוהלים, שולחנות מתקפלים, מיכלי מים ריקים, וכו'), ציוד רפואי, ציוד תקשוב, אמצעים נלווים לכלי רכב, כלי נשק, אופטיקה ותחמושת (אמל"ח לסוגיו). מדובר על עשרות אלפי פריטים בתנאי שטח מצומצמים או משתנים, ונשמח לקבל גם פתרונות שעונים רק על חלק מהמקרים, בדגש על מערכות לניהול ספירת אמל"ח.


דגשים

  • הפתרון צריך לעבוד על גבי מערכות מקומיות, on prem, כך שלאחר poc מוצלח יתממשק למערכות SAP צה״ליות.

  • לא נדרש מעקב אחר תנועת פריטים במרחב.

  • יש עדיפות לפתרונות שלא דורשים שינוי בשיטת האחסון או שינוי במבנה הפריט.

  • תנתן עדיפות למערכות שנותנות התראה בעת ירידת מלאי פתאומית או חריגה בכמות הקיימת במחסן החירום בדגש על מערכות ספירת כלי נשק ואמל"ח

  • תנתן  עדיפות לפתרונות שלא דורשים חיבור רציף לאינטרנט

  • תינתן עדיפות לפתרונות שדורשים מינימום עיסוק אנושי בתפעול השוטף

  • קריטריונים נוספים לבחינת הפתרונות הם: משמעות התשתית הנדרשת, מורכבות, ויכולת התאמה לדרישות ולפריטים שונים.


הגישו מועמדות לפיילוט במימון בגובה 200 אש"ח

bottom of page