top of page
16398424_v796-nunny-02_edited.jpg
פיזיותרפיה מרחוק

פיזיותרפיה מרחוק

10.6.2024

תאריך סגירת הגשות:

רקע

הצלחה של פיזיותרפיה תלויה בביצוע תרגול עצמי. קיים קשר ישיר בין ביצוע תרגול ושיפור קליני. צה"ל מחפש כלי אובייקטיבי אשר בוחן הצלחה של פיזיותרפיה (האם השיפור הינו מהלך טבעי או בשל תרגול) ו/או מודד שימושיות והיענות לטיפול הפיזיותרפי. לכן, אנחנו מחפשים כלי שימושי אשר יאפשר מגוון תרגולי פיזיותרפיה מובנים, יצירת תוכנית טיפולית מותאמת צורך, ניהול מטופלים ע"י המטפל והערכה אובייקטיבית של היענות לטיפול.


עקרונות הפתרון:

 • תרגול מרחוק: שימוש בספריית תרגילים או סט תרגילים מובנה לטובת יצירת תוכנית טיפול לבעיה רפואית לשימוש פיזיותרפיסט או תוכניות טיפוליות גנריות (לדוג' כאבי גב , נקע) לשימוש רופא ראשוני.

 • הערכה מרחוק ע"י פיזיותרפיסט (יתרון): כלי המאפשר הערכה מרחוק למטופלים חדשים.

 • זיהוי ואבחון תנועה: אשר יאפשר ניטור ומדידת התרגול ומתן משוב בזמן אמת על איכות התרגול – ותיקון התרגיל.

 • פשטות שימוש: ממשק משתמש ידידותי וזמינות האפליקציה בכל מכשיר נייד כדי להבטיח נגישות מלאה בכל זמן ומקום (אנדרואיד ואפל או מבוסס WEB).


דגשים:

 • תחומי פיזיותרפיה: אבחון ו/או תרגול

 • פיתוח תוכנה: פיתוח תוכנה ללא צורך ברכיבי חומרה נוספים, עם אפשרות לעבודה עצמאית STAND ALONE או עם שיפורים מבוססי ענן.

 • ניתוח ומדדים: שימושיות, משך תרגול, איכות התרגול, עמידה בתוכנית הטיפולית, ועוד

 • תקשורת מרחוק עם המטפל: לצורך פידבק, שאלונים, הנחיות ועוד

 • דשבורד למטפל: מידע אגרגטיבי ודו"חות שונים. למשל היקף התרגולים, היענות לטיפול, מגמות שיפור, רמת ENGAGEMENT, דגשים והתראות

 • אבטחת נתונים: הגנה מרבית על פרטיות המטופל ועמידה בדרישות רגולטוריות (HIPAA, GDPR)

 • אופק פיתוח: יכולת להרחבה והתאמת תכנים ותוכניות טיפול לצרכים משתנים


הגישו מועמדות לפיילוט במימון בגובה 200 אש"ח

bottom of page