צוות ניהול הקהילה

רומי דוידור

 CatalystIL מנהלת קהילת

המכון הישראלי לחדשנות

חברי ועדת ההיגוי

קהילות אחיות

מבית המכון הישראלי לחדשנות